Polityka prywatności

Spis treści

Polityka prywatności i regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy dokument pn. Polityka Prywatności określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego http://grupaneomedic.pl (dalej jako: „Serwis”).
  2. Właścicielem Serwisu jest spółka Neomedic Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25c, 31-476 Kraków, KRS 0000654121 (dalej jako: „Spółka”).
  3. Każda osoba korzystająca z Serwisu jest jego użytkownikiem (dalej jako: „Użytkownik”).
 2. Pliki cookies

  1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji sesji Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Pliki te zapewniają poprawne działanie Serwisu.
  2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
  4. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Spółka przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Spółki. Oznacza to, że Spółka posiada informacje o publicznych adresach IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Spółka ma również wiedzę m.in. o czasie nadejścia zapytania, czasie wysłania odpowiedzi, adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika. Dane te nie są kojarzone z Użytkownikami. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, Spółka okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
  5. Dane gromadzone są również w celu mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
  6. Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Grupy Neomedic. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.
  7. Dla Serwisu wykorzystywane są pliki cookies tzw. „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej.
  8. W celu zablokowania przesyłania plików cookies, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookies. Następujące linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach: (i) Internet Explorer, (ii) Mozilla Firefox, (iii) Safari, (iv) Google Chrome, przy czym w wyniku zablokowania plików cookies niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać.
 3. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszej Polityki Prywatności, działając na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), Spółka, tj. spółka Neomedic Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25c, 31-476 Kraków, KRS 0000654121, świadczy za pośrednictwem Serwisu (http://pl) usługę świadczoną drogą elektroniczną w postaci dostępu do Serwisu.
  2. W celu poprawnego skorzystania z usługi wskazanej w ust. 1 powyżej, Użytkownik powinien posiadać podłączenie do sieci Internet i przeglądarkę internetową obsługująca język html.
  3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Spółkę i Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Czasem trwania tej usługi jest czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
  4. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu bezprawnych treści przez Użytkownika.
  5. Spółka ma prawo prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, które mogą czasowo utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu. Ze względów bezpieczeństwa Spółka ma prawo do czasowego zawieszenia Serwisu w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń.
  6. Korzystanie z usługi wskazanej w ust. 1 powyżej może wiązać się z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie, w tym takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia takich zagrożeń rekomendowane jest, aby Użytkownik zainstalował oprogramowanie antywirusowe na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym), z którego korzysta, a następnie aby stale go aktualizował, a także rekomendowane jest stałe uruchomienie zapory systemowej na komputerze. Poza ww. zagrożeniami, należy wymienić także ryzyko ataków hakerskich. Spółka oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do jej systemu.
  7. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy skorzystaniu z usługi dostępnej na stronie http://pl) jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu.
  8. Spółka ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, poprzez udostępnienie jego zmienionej treści w Serwisie i z momentem tego udostępnienia.
  9. W Serwisie znajdują się treści chronione prawem autorskim, co oznacza, że żadna z tych treści nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Spółki. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na swój własny użytek.
  10. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług elektronicznych przez Spółkę, w formie pisemnej na adres Spółki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@neomedic.pl. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia, przy czym w razie braku rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Spółka poinformuje Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.
 1.  
Szukaj

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.