PL|EN|RU

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Tomasz Wiśniewski

Członek Zarządu

Paweł Piszczek


Dane spółki

NEOMEDIC Spółka Akcyjna

 

al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25c

31-476 Kraków

 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000654121

 

NIP: 6783079959

REGON: 120867335

kapitał zakładowy: 185 000,00 zł

copyright 2014 NEOMEDIC